كمبود خواب مناسب به علت ایجاد اضطراب و بى نظمى در فعالیت ها، تلاش هایمان را بى اثر مى سازد. اگر شما از بى خوابى رنج مى برید، پیدا كردن راه حل هایى براى یافتن علت بى خوابى و بازگشت به دوران قبل از مشكل بى خوابى از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

چند پیشنهاد زیر به شما كمك مى كند كه هم علت بى خوابى را پیدا كنید و هم به حالت اولیه بازگردید. 

    

 یك برنامه زمانى براى خواب خود طراحى كنید و به آن پایبند باشید. منظور از داشتن برنامه، مشخص نمودن ساعات به رختخواب رفتن و بیدار شدن است. براى اثربخشى بیشتر در روزهاى تعطیل نیز این برنامه را اجرا نمایید

 پس از اجرا كردن برنامه منظم براى خواب، در طول چند روز آن را تعدیل كنید. یعنى زمانى را كه راحت به خواب مى روید و زمان بیدار شدن را تنظیم نهایى كنید و در برنامه قرار دهید. اكثر بزرگسالان به 8 ساعت خواب در طول روز نیاز دارند

  زمان رفتن به رختخواب را طبق تشریفات خاص انجام دهید. این مراحل را هر شب تا قبل از رفتن به رختخواب انجام دهید. به زودى درمى یابید كه مغز شما این مراحل را تا شروع خواب با شما همراهى مى كند. گرفتن یك حمام گرم در آرامش شما كمك فراوانى مى كند

 محیط آرامش و خواب خود را لذتبخش كنید. درجه حرارت را زیاد بالا نبرید. سكوت را تا حد ممكن ایجاد نمایید. سعی کنید اتاق خواب تاریك باشد یا نور بسیار ضعیف بسته به تمایل شما وجود داشته باشد. از پتوهاى مناسب و لطیف استفاده کنید. از راحت بودن تشك مورد استفاده نیز مطمئن شوید

 از اتاق خواب خود فقط براى خوابیدن استفاده كنید و وسایلى مانند تلفن و تلویزیون را در آن جاى ندهید. البته بعد از رفع مشكل بى خوابى، امكان استفاده از این وسایل در اتاق خواب فراهم مى شود ولى فعلاً از این اتاق فقط در رفع مشكل بى خوابى استفاده کنید