پرورش خلاقيت به کمک نقاشي

در نقاشي همانند خواب و رويا،کودک خود را از ممنوعيت ها رها مي سازد و با ما در حالي ناخودآگاه،درباره مسائل ،کشفيات ،دلهره ها و ترس هايش صحبت مي کند.کودکان از راه نقاشي با دنياي اطراف ارتباط برقرار مي کنند.هدف ما اين نيست که کودکان به دلخواه و پسند پدر و مادر چيزي بکشند.تشويق آنها به کشيدن مناظر و اشيا و نشان دادن اين کارها به اقوام و دوستان باعث دلزدگي زود هنگام کودکان از نقاشي مي شود و لذت بردن از کار و فرافکني را از دست مي دهد.فراموش نکنيم که چيز هايي که ما قادر به درک آنها نيستيم و از نظر ما زيبا نيستند چيزهاي بيخود و بي ارزشي نيستند.پيدايش سبک کوبيسم از سوي نقاشان چيره دستي چون پيکاسو و براک کمي به فکر وا مي داردمان.خوان ميرو نقاش بزرگ اسپانيايي هميشه آرزو داشت به راحتي کودکان نقاشي کند.شايد بتوان گفت ما قصد داريم انرژي کودکان را در راه خلق آثار هنري آزاد کنيم.همچنين شناخت مواد و ابزار نقاشي از ديگر برنامه هاي ماست که اين دو -انرژي خلاق و ابزار کار- نهايتا به کودکان و ما کمک مي کند تا

 فرياد بکشيم، عشق بورزيم، خشم ها و نفرتهايمان را بروز دهيم، بازي کنيم.

/ 4 نظر / 20 بازدید
هيچکس

سلام الهام جون جذاب و خواندنی مثل بقيه نوشته هايت سرفراز باشی و موفق دوست گلم...

هيچکس

اگه عکست رو داشتم حتما اينجا می ذاشتم می دونی چرا؟ آخه هيچ گلی به خوش بوئی تو نيست...

وحيد

سلام خانم سرکانی از ايتکه مطلب جديدتونو ديدم خوشحالم البته حقيقتو بگم مطالب پائينی رو نخوندم اما تظرم رو در مورد نقاشی کودکان می گم متاسفانه عادت بدی که در کشور ما وجود داره اينه که به بچه ها مدل نقاشی مديم که از روی آن نقاشی کنه و يا رنگ آميزی بکنه که اينها مانع رشد و بروز خلاقيت کودکان می شود و توجه به اين نکته مهم ضروری است که همه انسانها بويژه بچه ها در شرايط و حالتهای مختلف واکنشهای متفاوتی دارند به عنوان مثال کودکی موقعی که به دلايل مختلفی شاد است و شرايط روحی و روانی مثبتی دارد در رنگ آميزی خودش از رنگهای شاد و پر انرژی مانند قرمز استفاده کند در حالی که همان کودک در شرايطی که ناراحت و غمگين است حتی از رنگ سياه که معمولا کمتر مورد استفاده بچه ها در رنگ آميزی قرار می گيرد استفاده کند . اميد وارم هميشه رنگ زندگی همه آبی باشه با آرزوی موفقيت برای شما