بهار 89

صبح بهاری

زندگی یک صبح بهاری ستفرشته

اگر دوستی داشته باشی

کسی که با او راه برویچشمک

با او حرف بزنی

به جانبش روی کنی.

زندگی یک صبح بهاری ستدلقک

اگر دوستی داشته باشی

تا کمی آفتاب را با او قسمت کنی،هورا

که ترا یاری دهد.قلب

پس حالا و همیشه

ترا یاری هست.سبز

گاوچران

آلن دوان

تشویق

/ 6 نظر / 33 بازدید
م ح م د (1359)

گل بخنديد و باغ شد پدرام اي خوشا اين جهان بدين هنگام چون بناگوش نيكوان شد باغ از گل سيب و از گل بادام هم چو لوح زمردين گشته ست دست هم چون صحيفه زرخام گل سوري به دست باد بهار سوي باده همي دهد پيغام [گل]

م ح م د

خوش آمدی به خانه قلبم ، خانه ای که پر از عشق و محبت است! خوش آمدی به خانه قلبم ، خانه ای که سردر آن شعری از صداقت است! [گل]

م ح م د

گاه دلتنگ می شوم دلتنگ تر از همه ی دلتنگی ها، گوشه ای می نشینم و حسرت ها را می شمارم و باختن ها را... و صدای شکستن ها را... و وجدانم را محاکمه می کنم،،، من کدامین قلب را شکستم و کدامین امید را نا امید کردم و کدامین،احساس را له کردم و کدامین خواهش را نشنیدم و به کدام دلتنگی خندیدم، که این چنین دلتنگم... [گل]

م ح م د (1359)

آرزومه که یه لحظه رو به روی من بِایستی آخه قلبم نگرونه توی شهری که تو نیستی تو خیال کن آدمای همه دنیا توی شهرِ توی شهرِ بی تو اما دل من با همه قهره [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] سایه لبخندتو به روز شد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

م ح م د

دیر آمدی و من کنار انتظار به خاک افتادم باد از چهار سو می آید اما پاره های پیراهن من جز به سمت غربت تو نمی وزد دیر آمدی .... [گل]

سرکان الماسی سبز

سلام وب قشنگی دارید به من هم سر بزنید و نظرتون را در مورد وبلاگم بگید