در دوره نـــــوپايي ، مناسب تـــــرين كتاب ها بــــراي كــــودكان كدامند؟

۱. داستان هاي كوتاه در باره موضوع هاي مختلف و متنوع 05.gif

۲.كتابهاي كارتي ( هرصفحه از كتاب يك كارت جداگانه است) و داستان هايي كه از زندگي روزمره كودك سرچشمه گرفته اند. 36.gif

۳.كتاب هايي كه اشعار موزون دارند و بچه ها مي توانند آنها راتکرارکنند.

۴.كتاب هايي كه مضمون واحدي دارند. به طور مثال درباره شكل هاي هندسي، رنگ ها يا حروف الفبا نوشته شده اند.


كتاب هاي مورد علاقه كودكان پيش دبستاني كدامند؟ 31.gif

   
۱.كتاب هايي كه داستان بلند و كمي پيچيده تر دارند.

33.gif 

۲.كتاب هايي كه اشعار موزوني دارند و درباره زندگي روزمره كودكان نوشته شده اند و براي گسترش دنياي آنها و افزايش دانسته هايشان سودمندند

۳.داستان های لطيفه، قصه هاي بلند، قصه هاي محلي و سنتي كه ترسناك نباشند.در پايان ذكـــــر اين نكته ضـــــروري است که هيچگاه بيش از حد به مطالعه كتاب اصرار نكنيد. چون اين امر نتيجه معكوس دارد و كودك را از كتاب گريزان مي سازد.47.gif
/ 2 نظر / 17 بازدید

بسم الله الرحمن الرحيم منتظر دیدن ماکت هستم موفق باشيد

محمد مروتي

الهام عزيزم سلام بي صبرانه منتظر مطالبت هستم چرا كه معتقدم داستان گويي براي كودكان بسيار واجب ودر عين حال بسيار مفيد است . موفق وسر بلند وراست قامت چون الوند باشي تاسلامي ديگر بدرود